Aanmeldformulier Drenth Groep Hurry-Up

Soort lid
Vul een voornaam in
Geslacht
Handbalvereniging Hurry-Up
e-mail info@hurry-up.nl
telefoon 0591 31 33 61

KvK 40046549
IBAN NL83RABO0332340058
BIC RABONL2U

Voorwaarden

Lid, ouder of voogd aanvaardt volgende voorwaarden.

 • Naleven van Hurry-Up statuten, reglementen, en besluiten van commissies.
 • Gehouden aan jaarlijkse contributie betalingen, vastgesteld op Algemene Ledenvergadering.
 • Opzegging lidmaatschap kan alleen per e-mail (ledenadministratie@hurry-up.nl) en aan einde van het boekjaar. Opzeggingstermijn bedraagt 4 weken.
 • Boekjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
  Bij tussentijdse opzegging dient men de maandelijkse contributie te voldoen tot het einde van het boekjaar. Uitzondering dienen via het bestuur ingediend te worden.
 • Hurry-Up en/of personen die voor Hurry-Up diensten verrichten te vrijwaren van hun aansprakelijheid.
 • De afgelopen twee jaar geen lid van een andere handbalvereniging te zijn geweest. Indien dit wel het geval is, moet er overschrijving aangevraagd worden.
 • Zich te houden aan de Hurry-Up huisregels.
 • Verleent hierbij tot opzegging een machtiging automatische incasso via bovenstaande bankrekening, ter betaling van geldende contributie.
 • Naleven van Hurry-Up statuten, reglementen, en besluiten van commissies.
 • Gehouden aan jaarlijkse contributie betalingen, vastgesteld op Algemene Ledenvergadering.
 • Opzegging lidmaatschap kan alleen per e-mail (ledenadministratie@hurry-up.nl) met een opzeggingstermijn van vier weken.
 • Hurry-Up en/of personen die voor Hurry-Up diensten verrichten te vrijwaren van hun aansprakelijheid.
 • Zich te houden aan de Hurry-Up huisregels.
 • Verleent hierbij tot opzegging een machtiging automatische incasso via bovenstaande bankrekening, ter betaling van geldende contributie.

Contributie

Klik op deze link om het actuele contributiebedrag te zien.